Uygulama Yöntemleri

NIBE Isı pompalarında ısıyı farklı kaynaklardan alabilirsiniz...

Isı pompaları genel anlamda ısıyı üretmek yerine taşımayı amaçlar. Bunun için de ısının alınacağı bir ısı çukuruna ihtiyaç vardır. Ülkemizde kullanılan ısı pompalarının hemen hemen hepsi ısı çukuru olarak havayı kullanmaktadırlar. Günümüzde havayı ısı çukuru olarak kulllanan ısı pompaları Split Klima ve Çiller olarak adlandırılmaktadırlar. Hava kaynaklı cizhazların verimleri, dışp hava sıcaklıklarının değişimlerinde, farklı değerler alırlar. Verim değerlerinin gün içinde dahi, sabit kalmaması sebebiyle, işletme maliyetlerinde beklenmeyen artışlar meydana gelir. Bu verim değişimlerini önleyen, sıcaklığı sabit kabul edilebilecek ısı çukurları da mevcuttur. Bu amaçla kullanılan, sıcaklığı sabit kabul edilebilen ısı çukurları Toprak ve Su’dur. Toprak – Su Kaynaklı Isı Pompası Teknolojisi yeryüzünün belirli bir derinliğinde, sıcaklığın yıl içinde nispeten sabit kalması gerçeğine dayanır. Bahsedilen derinlikte toprak tabakası kışın havadan daha sıcak, yazın ise daha soğuktur.

Toprak – Su Kaynaklı Isı Pompaları, kışın yeryüzünün altında veya yer altı sularında depolanmış ısıyı binaya, yazın bina içindeki ısıyı yeraltına taşıyarak doğanın bize verdiği bu avantajı kullanırlar. Kısacası yer altı : Kışın bir ısı kaynağı, Yazın ise bir Isı Çukuru olarak davranırlar.

Toprağa Sondaj Yöntemi

Üretilen enerjinin %83 topraktan ve bedelsiz elde edilir. %17 ise elektrik ile sağlanır.

Sisteminiz yatırım ve işletme maliyetini 3-5 yılda amaorti eder.

İncele

Toprağa Serme Yöntemi

Akıllı Kontrol Paneli sayesinde hem paradan hem de enerjiden tasarruf edersiniz. Toprağın 1,5 – 3 m altına polietilen kollektör borular serilerek uygulanır.

Var olan ısıtma sistemine entegre edilebilir. Yanma, Patlama, Zehirlenme riski olmayan, dünya’nın en güvenilir ısıtma sistemidir.

İncele

Havadan Suya Yöntemi

Havada var olan enerjiden başka gizli enerjiyi de kullanabilen son derece kompakt ve kullanımı kolay sistemlerdir.

Hava kaynaklı ısı pompası havuz suyu ısıtmasında da kullanılabilir. Nibe Isı Pompaları İskandinav kuzey iklimi şartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

Var olan ısıtma sistemine entegre edilebilir. Yanma, Patlama, Zehirlenme riski olmayan Dünya’nın en güvenilir sistemidir.

İncele

Sudan Suya Yöntemi

Yeraltı suyu, nehirler, deniz, akarsu, göl vb. kaynaklarının bina içinde kullanılacak ısı pompasının kW değerini baz alarak ihtiyacı olan saat’deki su debisi hesaplanarak ve buradan ihtiyaç olan yapılacak su sondajının toprak altından çekilecek saatdeki ihtiyaç olan su debisinin doğru hesaplanması lazımdır.

İhtiyaç olan su sondajının ihtiyaç olan derinliği buna göre hesaplanılacaktır.

İncele

Suya Serme Yöntemi

Isıtma işleminin yanısıra Aktif ve Pasif Soğutma, Sıcak kullanım suyu, Havuz Isıtma gibi özellikleri aynı anda sunan tek çözümdür.

Sessiz çalışır. Hem sizin hayatınıza hem de çevreye saygılıdır. Atığı ve yakıtı olmadığı için, depo ve bacaya ihtiyacınız yoktur. Çevre dostudur.

İncele

Engin Mühendislik Sunum